Archive

Author archives for Kenneth Ocklund

A Holistic View on Developer Productivity

What does developer productivity mean, really? Is it churning out more code or less code? Is it to have less bugs in production or shipping code more often? Is it doing a lot of things or just one thing? Let’s think about this for a moment. I believe developer productivity is about getting more things […]


Velocity Conference Amsterdam 2015

I went to the Velocity Conference in Amsterdam last week. It’s about building faster web apps at scale, mostly from an app performance and operations point of view.


Can Projects and Agile Play Nice?

Here is a story for all you Agile kids out there. Once upon a time the only way to get things done was to start a project, because all developers were mostly bogged down in maintenance of all the systems they had ever constructed before. Once in a while upper management had an idea and […]


Scrum? What a drag!

I attended a Scrum Master course at Crisp last week. These are some of my reflections from that course (which I recommend by the way). But first: why would I take a course on something I’ve been using for at least 5 years? I think it’s because I’ve seen so many shapes and sizes of […]


Hur sprider man kunskap på en utvecklingsavdelning?

På en hyfsat stor utvecklingsavdelning som på Aftonbladet finns det otroligt mycket värdefull kompetens och erfarenhet – och det ackumuleras mer för varje dag. När finns det tid tror du att sätta sig spontant och dela med sig av denna rikedom mellan de 6-8 teamen? Svaret är förstås: aldrig. Man kan då rycka på axlarna […]


När Aftonbladet bytte betalplattform (3 av 3)

Det här är en liten serie på tre delar om hur det gick till när Aftonbladet 2011/2012 bytte alla sina system för att registrera, logga in och ta betalt av kunder online. Jag deltog som utvecklare i teamet som fick i uppdrag att ro projektet i land. I den här tredje och sista delen dissar […]


När Aftonbladet bytte betalplattform (2 av 3)

Det här är en liten serie på tre delar om hur det gick till när Aftonbladet 2011/2012 bytte alla sina system för att registrera, logga in och ta betalt av kunder online. Jag deltog som utvecklare i teamet som fick i uppdrag att ro projektet i land. I den här andra delen hamnar vi i […]


När Aftonbladet bytte betalplattform (1 av 3)

Det här är en liten serie på tre delar om hur det gick till när Aftonbladet 2011/2012 bytte alla sina system för att registrera, logga in och ta betalt av kunder online. Jag deltog som utvecklare i teamet som fick i uppdrag att ro projektet i land. I den här första delen står vi vid […]


Jfokus 2012: 3 x Continuous och annat

Jag tror att Jfokus kan bli en stor miljöförkämpe framöver. Om de håller årets nivå eller bättre finns det helt enkelt ingen kunskapsmässig anledning längre att resa långt för att få kompetent och inspirerande info som Java (JVM-baserad?)-utvecklare i Stockholm. Här nedan har jag summerat mina intryck – som inte alls är heltäckande förstås för […]