Archive

Bättre läsbarhet med iPad.

På Hackday4 så testade jag att försöka återskapa en tidningssida på webben genom att använda nyheterna i CSS3. Det funkade ganska bra men det som blev lidande var läsbarheten. Nu tänkte jag att jag skulle köra samma sida i iPaden och se om dokumentet är lättare att läsa där.     Det visade sig stämma […]